تماس با ما

استفاده از اطلاعات ارائه شده در زیر به ما برسد و یا ارسال پیام با استفاده از فرم تماس با ما.

راه های تماس با املاک شهرستانک

آدرس شعبه اول:


کرج عظیمیه پاسداران غربی بین تقاطع نیک نژادی وسید نصیر.سایت مسکن شهرستانک.

تلفن های تماس:


۰۲۶۳۲۵۴۸۲۳۷
۰۲۶۳۲۵۴۸۲۳۸
۰۹۱۲۱۹۳۲۸۷۶
۰۹۱۹۴۱۳۲۷۱۱
۰۹۱۹۶۴۲۸۴۰۴
۰۹۰۳۴۳۸۹۸۳۷

آدرس شعبه دوم:


کرج جاده چالوس شهرستانک.

تلفن های تماس:


۰۲۶۳۵۲۵۲۵۲۷
۰۹۱۲۱۹۳۲۸۷۶
۰۹۰۳۴۳۸۹۸۳۷

برای ما پیام بگذارید در صورت لزوم با شما تماس خواهیم گرفت.